Общи условия

1. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

“Георги Петров Арт” ЕООД

 ЕИК 206372205

Седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, ул. „Славище“ № 11, вх. Б, ет. 5, ап. 16А

Данни за кореспонденция: гр. София 1421, район „Лозенец“, ул. „Цанко Церковски” № 90, ет. 1, ап.3

e-mail: info@georgipetrov.eu

2. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

2.1. Всички публикации в Сайта, включително и не само, снимки, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, са изключителна интелектуална собственост на Георги Петров Арт и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Георги Петров Арт. 

2.2. Копирането и репородукциите на картините на художника Георги Петров, без изричното съгласие на художника, са забранени. 

3. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. Продажната цена на всяка картина е посочена на сайта във валутата евро и лев, и включва посочената на изображението картина  с рамка, всички данъци, опаковане, транспорт и застраховка, с изключение на таксите за доставка извън EU и опаковане, ако изберете луксозно* такова. 

3.2. Луксозно опаковане: луксозното опаковане е с минимално киличество найлон и хартия.  Картината се изпраща в специално създадена за целта дървена кутия, която може да бъде гравирана с текст, инициали или др. по ваш избор. Този тип опаковане се заплаща допълнително и цената варира спрямо големината на картината и избор на гравюра.

3.3. Различните методи за доставка и свързаните с тях разходи са описани в раздела “ДОСТАВКА”.

3.3. Разходите за доставка и опаковане зависят от вида на произведението на изкуството, неговите размери, теглото му, както и от мястото на доставка. При извънгабаритни размери и форсмажорни обстоятелства, може да се изисква доплащане за доставка.

3.5 Плащането на цената на произведението от Купувача на Продавача се извършва чрез платежните услуги: банкова карта, банков превод, PayPal, наложен платеж ( само за България, Румъния, Гърция ).

3.6. Прехвърлянето на собствеността става веднага след като Купувачът плати пълната цена. Неплащането на пълната цена автоматично отменя продажбата и произведението на изкуството се връща за продажба на уебсайта: www.georgipetrov.com

3.7. Плащането се счита извършено след заверяване на сметката на продавача с пълната сума, представляваща цена на произведението, както и таксите и разноските опаковане, транспорт и други дължими суми посочени в тези условия и/или изрично уговорени между страните.

3.8. Продавачът има право да откаже да извъши доставката до получаването на пълно плащане на всички суми посочени в точка 3.7. по-горе. Само и единствено след момента на пълном плащане на сумите по т. 3.7. продавачът следва да спре предлагането на произведението за продажба. 

4. ДОСТАВКА

4.1. В цената на картината е включена безплатна доставка до България и Европейски съюз ( за Швейцария и Англия условията са различни; би могло да има допълнителни такси (мито) ) и безплатен сертификат за износ от Националната галерия в София. Към всяка творба има и авторски сертификат за автентичност на даденото произведение на изкуството с година на създаване, техника  и име на получателя.

4.2. След получено потвърждение за извършено плащане, картината се изпраща както следва:

4.2.2. за България => поръчката се обработва до три работни дни след потвърдено плащане. Доставката е безплатна, в рамките на следващия ден. Може да се извърши с куриерски компании Еконт и Спиди, съответно до технен офис  или  до адрес на получател. За целта е необходимо да посочите офис или точен адрес, емейл и телефон на получателя. Възможност за наложен платеж.

4.2.1. за Европейски съюз => поръчката се обработва до пет работни дни след потвърдено плащане. Доставката е безплатна, отнема 5 до 6 работни дни с куриерска компания Спиди (DPD) като застраховка на пратката от тази компания не се предлага. В такъв случай продавачът и куриерът не носят отговорност за повредени и изгубени пратки. Който желае доставката му до ЕС да е с включена застраховка, може да се използва DHL като цената е около 250-350лв в зависимост от размера на картината. Наложен платеж е възможен само за Румъния и Гърция при доставка със Спиди.

4.2.3. за Англия и Швейцария => след потвърждение за допълнителни такси и изисквания към документацията.

за Русия => след специфични договорки с клиента, митница и куриер.

4.2.4. за САЩ и Канада => поръчката се обработва до седем работни дни след потвърдено плащане. Цената на доставката e около 390 лв за 3-4 работни дни до адрес на получателя с компания Федекс и DHL.

4.3. Има възможност иизпращането да става с български пощи ( освен ако на техния сайт в новини не е спряна услугата временно поради Ковид ограничения) на цена между 100-190 лв в зависимост от размера и обемното тегло на пратката.

4.4. За изпращането на картината е нужно предоставянето на адрес на получателя, имейл, три имена и телефон. Продавачът не отговаря при грешно подадена контактна информация от купувача.

4.5. Продавачът не отговаря и за забавяне на доставката от момента на постъпване на плащането до момента на реалната доставка причинени от забавяне на купувача да предостави адекватна и точна контактна информация, когато не отговаря на други запитвания на продавача относно опаковка, условия на доставка и други, имащи значение за начина на извършване на доставката, както и забавяне на доставката от страна на куриера.

4.6. Риска от погиване и повреждане на произведението преминават върху купувача от момента на пълното му заплащане, в който момент преминава и собствеността.

4.7. Доставката на произведения на изкуството се извършва на адреса, посочен в обобщената форма на поръчката, по време на работното време и съгласно процедурите, определени от превозвача, избран при поръчка.

4.8. Купувачът трябва да се информира за процедурите и графиците за доставка, прилагани от различните доставчици на услуги за доставка.

4.9 Купувачът трябва, веднага след като получи поръчката, да провери състоянието на произведението на изкуството и да спомене всяка деформация незабавно писмено и със снимки, най-късно до 48 часа след получване. 

5. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ, ОТКАЗ ОТ ПОКУПКАТА

5.1. Купувачът има право в рамките на 14 дни от доставката на произведението, да се откаже от покупката, без никакви разходи или причина.

5.2. Купувачът може да използва своето право на отказ  чрез изпращане на имейл на следния имейл:

info@georgipetrov.eu

5.3. След уплажняване право на връщане Георги Петров Арт ще бъде отговорен за обработката на анулирането от Купувача и ще обработи възстановяването на цената и разходите за покупката в рамките на 14 дни от получаването на произведението обратно във вид без каквито и да било недостатъци.

5.4. Върнатите произведения на изкуството, които са повредени или замърсени от Купувача, няма да бъдат приети, нито възстановени, Георги Петров Арт си запазва правото да вземе решение по свое усмотрение. 

6. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Продавачът не носи отговорност за неизпълнение от какъвто и да било вид, когато то се дължи на непреодолима сила.

7. ПОРЪЧКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО

7.1. При желание за поръчка за създавана на произведение на изкуството по Ваш избор и размер, моля пишете на:

info@georgipetrov.eu

7.2. След уточняване на детайли и съгласие на двете страни за тема, размер, срок на изпълнение и цена, поръчителят следва да преведе капаро от 50% стойността на поръчката чрез някоя от платежните услуги: банкова карта, банков превод, PayPal.

7.3. След уточняване на детайлите по поръчката художникът и клиентът сключват нарочен договор за създаване на произведение на изкуството по поръчка. 

8. ФОРМА НА ИЗЯВЛЕНИЯТА

Всички изявления между страните се считат валидно направени ако са в писмена форма. Писмената форма се счита спазена и когато носителят е електронен.  

9. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Всички изявления между страните се считат валидно изпратени и получени ако са изпратени до изрично посочените във формата за кореспонденция на интернет страницата на продавача адреси на електронна поща или физически адреси, както и телефонни номера – при изпращане на текстови съобщения. 

10. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

10.1. Всички отношения между “Георги Петров Арт” ЕООД посетители на сайта му и купувачи от електронния магазин се уреждат съобразно действащото в Република България законодателство към момента на сключване на договора за продажба и общите условия в сила към момента на продажбата, освен ако не са уговорени специални условия за конкретната продажба. Всякакви спорове се решават от компетентния български съд. 

10.2. За всички електронни продажби по тези общи условия са приложими Законът за електронната търговия, Законът за защита на потребителите, Законът за електронните съобщения, Законът за задълженията и договорите, Законът за пощенските услуги и всички останали приложими и дейсващи в Република България и Европейския съюз нормативни актове  с пряко действие към момента на възвникване на даденото правоотношение по съответната продажба. 

10.3. За евентуални нарушения на правата на потребителя  сигнали могат да бъдат подавани до Комисията за защита на потребителите чрез електронната й форма за подаване на жалби: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba
както и директно на адресите на комисията на адресите обявени на следната интеренет страница: https://www.kzp.bg/kontakti

11. ЕЗИК

Всички двуезични изявления направени от  и между страните се считат обвързващи само в българския им вариянт. При едноезично изявление на език различен от български отношненията се ураждат съборазно българския превод на изявлението направен от регистриран преводач от съответния език регистриран в Министерство на външните работи. 

12. ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на лични данни се осъществява по начина оповестен на електронната страница на продавача.


Настоящите общи условия са в сила от 10.11.2021г.

Close Popup

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), необходими както за неговата работа, така и за осигурявяне на полезни функционалности. Като се съгласявате, Вие приемате използването на бисквитки.

Close Popup
Настройки за поверителност запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Това са необходими за функционирането на сайта бисквитки. Те не могат да бъдат изключени.

Необходими
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec
  • wp-wpml_current_language
  • woocommerce_cart_hash
  • woocommerce_geo_hash
  • woocommerce_items_in_cart
  • theme
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • icwp-wpsf-notbot

Откажете всички
Save
Приемете всички