Изложба живопис „Защото…“ от 27.06-07.2012, Народно Събрание на Република България

Защото...